Chi tiết bài viết

Vai trò của kỹ sư tư vấn trong ngành xây dựng

Kỹ sư tham khảo xây dựng là gì?

Kỹ sư tham khảo xây dựng là người có đủ trình độ, chuyên môn để thực hiện công tác tham khảo xây dựng. Ở Việt Nam, để được hành nghề Kỹ sư tham khảo xây dựng cần phải có chứng chỉ hành nghề, phải có tối thiểu 5 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và số lượng công trình đã tham gia phải đủ lớn.

Phân khúc dịch vụ được cung cấp bởi một kỹ sư tham khảo không chỉ hiển thị cho một hồ sơ cụ thể vì chúng còn bao gồm thực tiễn chung. Kỹ sư tham khảo phải được duy trì thiên vị với khuyến nghị do anh ta đặt ra và không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

Phẩm chất của chuyên gia tham khảo

Một kỹ sư tham khảo cùng với lĩnh vực chuyên môn của mình có nhiều phẩm chất khác giúp nâng cao chất lượng công việc trong lĩnh vực này. Một số trong đó được thể hiện dưới đây:

 • Một lượng tốt kiến ​​thức về các thủ tục kinh doanh và tài chính.

 • Quan hệ con người và tinh thần đồng đội để giữ vững tinh thần

 • Kỹ năng lãnh đạo để thuyết phục khách hàng với dữ liệu

 • Kỹ năng ngôn ngữ tuyệt vời để trò chuyện bằng tiếng nước ngoài với khách hàng ở nước ngoài.

 • Duy trì sự tôn nghiêm bằng cách không chấp nhận bất kỳ khoản hoa hồng nào trong các tài liệu giao hàng.

 
tham khảo xây dựng

Vai trò của tham khảo xây dựng

Tham khảo

Tham vấn là tình huống phát sinh khi một người cần và ý kiến ​​về vấn đề kỹ thuật từ một chuyên gia tham khảo kỹ thuật dân dụng. Điều này có thể đòi hỏi lượng thời gian khác nhau tùy thuộc vào bản chất quan trọng của vấn đề. Thời gian tham vấn có thể ngắn gọn hoặc có thể được kéo dài đến một số thời gian.

Điều tra vấn đề

Tham khảo xây dựng cần nghiên cứu vấn đề trong lĩnh vực có thể liên quan đến một số tính toán kỹ thuật và khi mà một số chuyên gia tham khảo cũng có thể yêu cầu đến thăm công trường và kiểm tra cấu trúc và thiết bị trên công trường. Tham khảo cũng cần xem xét các báo cáo và điều tra do quản lý của khách hàng chuẩn bị.

Báo cáo khả thi

Các báo cáo này đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định tính khả thi của dự án sau khi có được kết quả khảo sát và nghiên cứu kỹ thuật được thực hiện. Các báo cáo này cũng là cần thiết để xác nhận giải pháp kỹ thuật được thông qua để xác nhận tính khả thi về kinh tế của cấu trúc. Các khía cạnh được xem xét trong báo cáo khả thi là các yêu cầu và nhu cầu đặc biệt của dự án, chi phí xây dựng ước tính, giải pháp thay thế và khuyến nghị và kết luận của chuyên gia.

Thiết kế kỹ thuật

Khía cạnh này bao gồm các kích thước và đặc điểm vật lý của cấu trúc sẽ được xây dựng. Các kích thước của cấu trúc được trình bày dưới dạng bản vẽ mà theo thuật ngữ giáo dân được coi là bản thiết kế. Các bản thiết kế này được bổ sung cùng với các tài liệu bằng văn bản, thường được gọi là thông số kỹ thuật.

Các kế hoạch và thông số kỹ thuật được nghiên cứu một cách thận trọng để chỉ đạo nhà thầu liên quan đến công việc dự kiến ​​từ anh ta. Quá trình thiết kế cũng hữu ích trong việc chuẩn bị danh sách các vật liệu sẽ được mua thường được gọi là hóa đơn định lượng để bắt đầu quá trình xây dựng.

Vai trò của tham khảo trong các dự án xây dựng là hỗ trợ khách hàng lựa chọn nhà thầu tốt nhất cho dự án hoặc trong trường hợp mua vật liệu. Mua sắm là quá trình quan trọng trong đó tham khảo thường chấp nhận các đề xuất từ ​​một hoặc nhiều nhà cung cấp vật liệu và lựa chọn được thực hiện trên cơ sở chất lượng của tính khả thi của vật liệu và kinh tế.

Hồ sơ dự thầu được chào mời từ các nhà sản xuất và nhà thầu thông qua các thông báo công khai cùng với các kế hoạch, thông số kỹ thuật, hồ sơ dự thầu và các tài liệu hợp đồng theo các tài liệu pháp lý. Khi hồ sơ dự thầu và kết xuất được mở công khai, kỹ sư tham khảo dân sự khuyến nghị nhà thầu tốt nhất theo hồ sơ dự thầu được gửi cho khách hàng.

Giám sát thi công

Tham khảo phải chú ý đến việc xây dựng, chủ yếu được chia thành hai phần như giám sát chung và giám sát thường trú:

Giám sát chung

 1. Truy cập kịp thời và định kỳ vào trang web

 2. Tham khảo và hướng dẫn cho khách hàng / chủ sở hữu

 3. Bản vẽ kế hoạch giải thích và đặc điểm kỹ thuật

 4. Kiểm tra tính xác thực của bản vẽ và dữ liệu được cung cấp

 5. Xử lý và ước tính tiến độ nhà thầu và thanh toán thêm

 6. Hướng dẫn sửa đổi hợp đồng nhà thầu

 7. Kiểm tra cuối cùng và xác nhận dự án

 8. Chuẩn bị các bản vẽ khi xây dựng

 Giám sát thường trú

 1. Khía cạnh giám sát này đòi hỏi kỹ sư tham khảo phải cử đại diện hoặc kỹ sư đến địa điểm của dự án.

 2. Kỹ sư thường trú trên công trường đảm nhận việc kiểm tra chi tiết cấu trúc đang được xây dựng theo thông số kỹ thuật và kế hoạch.

Dịch vụ pháp lý

Tham khảo đóng một vai trò quan trọng như một chuyên gia trong thủ tục tố tụng tại tòa án và tham khảo cho khách hàng và luật sư về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật. 


Chúng tôi hy vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu thêm về Vai trò của các chuyên gia tham khảo Xây dựng trong quản lý dự án.

Hotline: 0934 799 068
Zalo
Hotline