Trang Chủ Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

Nhân viên trắc đạc

Chuyển ranh móc, tim trục, kích thước từ bản vẽ thiết kế ra thực địa công trường, bàn giao móc vị trí, tim trục, kích thước đến đội thi công, nhà thầu phụ. Kiểm...

Kỹ sư M&E

Giám sát và tổ chức thi công hạng mục M&E nhà cao tầng (hệ thống điện, ĐHKK, PCCC, cấp thoát nước) Lập kế hoạch thi công, tổ chức thi công, cung cấp vật tư Quản...

Hotline: 0934 799 068
Zalo
Hotline